Category: การดำเนินงาน (Operations)

รวมความรู้และข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในซัพพลายเชน (Supply Chain Operations) 

group-businesspeople-working-paper-with-energy-saving-icons-min

5 เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

เรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องที่มาแรงมากในทศวรรษที่ผ่านมา ในสายงานซัพพลายเชนเราก็มีการจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน ที่ผ่านมาการจัดการซัพพลายเชนมีลักษณะไม่ซับซ้อน ประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้องไม่กี่ฝ่าย การขับเคลื่อนส่วนใหญ่จึงเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ เช่น

Read More »
agv-forklift-trucks-transport-more-with-safety-warehouse-min

3 สาเหตุหลักที่ทำให้ “สินค้าคงคลังไม่ตรง” หรือ “สต๊อกดิฟ”

จากประสบการณ์ที่ผมทำงานในสายงานซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี ปัญหาเรื่องสินค้าคงคลัง (สต๊อก) เป็นปัญหาระดับต้นๆที่ไม่ว่าจะไปบริษัทไหน

Read More »