มุ่งสู่ความเป็นที่ปรึกษา
ด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างมืออาชีพ

ซัพพลายเชน กูรูคือสถาบันพัฒนาศักยภาพการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลานเชน ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยดร. ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ เราเป็นสถาบันคู่ค้ากับ International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) ที่ผสมผสานความรู้ระดับเวิร์ลคลาสเข้ากับประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 30 ปี เรามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริง

Supply Chain Guru’s Founder

Thanapat_Owner of Supply Chain Guru

ดร. ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ

Adv. Certificate SCM (ITC), CIPS International Certificate Holder

Founder of Supply Chain Guru Co., Ltd.

ดร.ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนมามากกว่า 30 ปี อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการของซัพพลายเชน กูรู

ดร.ธนพัฒน์ได้ License จาก International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) เป็นคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อที่จะนำความรู้และกลยุทธ เรื่องการบริหารจัดการงานจัดซื้อมาสอนและประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ดร.ธนพัฒน์จบปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจากมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโทจาก South Australia University สาขา Master of Advanced Business Practice และ ABAC สาขา Master of Business Administration

Vision (วิสัยทัศน์)

เราเป็นสถาบันชั้นนำและสถาบันที่ลูกค้าเลือกให้เป็นพันธมิตรสำหรับการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

Mission (พันธกิจ)

เราสัญญาว่า การบริการของเราจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อความสำเร็จของลูกค้าโดยการผสมผสานองค์ความรู้ชั้นนำศักยภาพและประสบการณ์ของทีมงานและนวัตกรรมของการดำเนินการพร้อมด้วยแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

Our Core Value (ค่านิยม)

Supply Chain Guru_Logo

การคำนึงถึงลูกค้า (Customer Focus) – เราให้ความสำคัญและใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละด้าน อีกทั้งช่วยเสริมความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพให้กับลูกค้า โดยผ่านหลักสูตรที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ระดับสากลและสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้จริง

ความซื่อสัตย์ (Integrity) – เราเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ จงรักภักดีและให้ความเคารพกับลูกค้าของเราเหมือนกับนกยูงที่ไม่ทิ้งคู่ของตนเอง ให้ความร่วมมือ และเป็นสัตว์ที่มุ่งงาน

นวัตกรรม (Innovation) – เราใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อออกแบบวิธีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผลตามความต้องการของลูกค้า และนำเสนอการนำหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในงานจริงให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเหมือนกับหลอดไฟที่ให้แสงสว่างนำทางตลอดการทำงาน

Our Beloved Clients