Search

Supply Chain Guru

มุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างมืออาชีพ

We strive for your achievement.

About Supply Chain Guru

Supply Chain Guru logo (JPEG)

ซัพพลายเชน กูรู (Supply Chain Guru) คือ สถาบันพัฒนาศักยภาพการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2553 โดยดร. ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ เราเป็นสถาบันคู่ค้ากับ International Trade Centre (ITC) WTO United Nations ที่ผสมผสานความรู้ระดับเวิร์ลคลาสเข้ากับประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 30 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้นี้ให้กับลูกค้าทุกรายให้นำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริง เราเป็นผู้สร้างนักบริหารเพื่อพัฒนางานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

Supply Chain Guru's Founder

1605608437081

ดร. ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ

Adv. Certificate SCM (ITC), CIPS International Certificate Holder Founder of Supply Chain Guru Co., Ltd

ดร. ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนมามากกว่า 30 ปี อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการของซัพพลายเชน กูรู

ดร. ธนพัฒน์ได้ License จาก International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) เป็นคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อที่จะนำความรู้และกลยุทธ เรื่องการบริหารจัดการงานจัดซื้อมาสอนและประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ดร. ธนพัฒน์จบปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจากมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโทจาก South Australia University สาขา Master of Advanced Business Practice และ ABAC สาขา Master of Business Administration

Our Team

เพ็ญผกา พรรธนะประเทศ

Lead Business Analyst

Adam Cheise

Designer

ศิริลักษณ์ พรรธนะประเทศ

SEO

vision

เราเป็นสถาบันชั้นนำและสถาบันที่ลูกค้าเลือกให้เป็นพันธมิตรสำหรับการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

เราสัญญาว่า การบริการของเราจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อความสำเร็จของลูกค้าโดยการผสมผสานองค์ความรู้ชั้นนำ ศักยภาพ ประสบการณ์ของทีมงานและนวัตกรรมของการดำเนินการพร้อมด้วยแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

mission

core
value

Supply Chain Guru logo (PNG)

Customer Focus (การคำนึงถึงลูกค้า) – เราให้ความสำคัญและใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละด้าน อีกทั้งช่วยเสริมความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพให้กับลูกค้า โดยผ่านหลักสูตรที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ระดับสากลและสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้จริง

Integrity (ความซื่อสัตย์) – เราเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ จงรักภักดีและให้ความเคารพกับลูกค้าของเราเหมือนกับนกยูงที่ไม่ทิ้งคู่ของตนเอง ให้ความร่วมมือ และเป็นสัตว์ที่มุ่งงาน

Innovation (นวัตกรรม) – เราใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อออกแบบวิธีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผลตามความต้องการของลูกค้า และนำเสนอการนำหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในงานจริงให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเหมือนกับหลอดไฟที่ให้แสงสว่างนำทางตลอดการทำงาน

เราเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับองค์กรชั้นนำ

03_GPSC 2
00_Bangchak
12_Merck-min
toyota
YNP logo
pennzoil-logo
13_Schlenk
thailand post distribution - thpd logo
11_Kubota
Tinnakorn logo
07_Western Digital
17_Milott-Laboratories
Essilor-05
POP Intertrade
12_Merck-min
19_TFCL
20_Toyo Ink
18_Software park
Prima Marine Logo
15_P c Intertrade

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี