บริการของเรา

ที่ปรึกษา

ซัพพลายเชน กูรู เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารซัพพลายเชน และการจัดการการบริหารดำเนินงานให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมากว่า 10 ปี

จัดอบรม

การฝึกอบรมภายในองค์กรในหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร โดยมีกิจกรรมในห้องเรียนและแบบฝึกหัดให้ทำตามความเหมาะสม ทางสถาบันจะเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานจริง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านซัพพลายเชน

เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ ทดสอบความรู้และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Supply Chain Management จาก International Trade Centre (ITC) WTO United Nations ประกาศนียบัตรนี้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

คอร์สออนไลน์

ซัพพลายเชน กูรูรวบรวมคอร์สออนไลน์ทางด้านงานบริหารการจัดซื้อและซัพพลายเชนมาไว้ด้วยกัน เนื้อหาในหลักสูตรได้รับการรับรองจาก International Trade Centre (ITC) WTO United Nations เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตร

Expert Speaker

ติดต่อวิทยากรของซัพพลายเชน กูรู เพื่อขึ้นพูดให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการซัพพลายเชน ในโอกาสสำคัญต่างๆ

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี