Consultancy and Coaching

ซัพพลายเชน กูรูและทีมงานจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนวทาง และคำแนะนำกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารงานจัดซื้อ (Procurement) การจัดการอุปทานห่วงโซ่หรือซัพพลายเชน (Supply Chain Management) และการจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)

นอกจากทีมงานจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Consultancy) แล้วทีมงานยังเป็นผู้ฝึกสอน (Coaching) เราเป็นมากกว่าที่ปรึกษาเพราะเราเน้นการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เติบโตไปพร้อมกันและสามารถพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Consultancy & Coaching

  • ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพหลัก (Improve core competencies)
  • เพิ่มประสิทธิภาพ (Enhance efficiencies)
  • ใช้โมเดลและเฟรมเวิร์กที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในการทำงาน (Apply World-class models and frameworks to work)

มาร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านงานบริหารจัดซื้อและซัพพลายเชนได้แล้วตั้งแต่วันนี้