Supply Chain Guru

สถาบันจัดฝึกอบรม เทรนนิ่ง และที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการซัพพลายเชน ให้กับธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดการแข่งขันขององค์กร

International Professional Certificate เปิดรับสมัครแล้ว!

ประกาศนียบัตรระดับสากล หลักสูตรได้การรับรองจาก International Trade Centre (ITC) WTO United Nations เพื่อยกระดับการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล

เราเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับองค์กรชั้นนำ

บริการของเรา

Consultancy and Coaching

ซัพพลายเชน กูรู เป็นผู้ให้คำปรึกษา และแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารซัพพลายเชน และการจัดการการบริหารดำเนินงาน

In-house Training

การฝึกอบรมภายในองค์กรในหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร โดยมีกิจกรรมในห้องเรียนและแบบฝึกหัดให้ทำตามความเหมาะสม

International Professional Certificate

เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ ทดสอบความรู้และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Supply Chain Management จาก International Trade Centre (ITC) WTO United Nations

Supply Chain Online Courses

ซัพพลายเชน กูรู รวบรวมคอร์สออนไลน์ทางด้านงานบริหารการจัดซื้อและซัพพลายเชนมาไว้ด้วยกัน เราจะเปิดคอร์สออนไลน์เดือนสิงหาคม 2564 นี้

บริการของเรา

Consultancy and Coaching

ซัพพลายเชน กูรูเป็นผู้ให้คำปรึกษา และแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารซัพพลายเชน และการจัดการการบริหารดำเนินงาน

In-house Training


การฝึกอบรมภายในองค์กรในหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร โดยมีกิจกรรมในห้องเรียนและแบบฝึกหัดให้ทำตามความเหมาะสม

Supply Chain Online Courses

ซัพพลายเชน กูรูรวบรวมคอร์สออนไลน์ทางด้านงานบริหารการจัดซื้อและซัพพลายเชนมาไว้ด้วยกัน เราจะเปิดคอร์สออนไลน์เดือนสิงหาคม 2564 นี้

ทำไมถึงต้องใช้ซัพพลายเชน กูรู

World-Class Knowledge

หลักสูตรและความรู้องค์ความรู้ระดับนานาชาติได้รับการรับรองจาก International Trade Centre (ITC) WTO United Nations

More Than 30 Years Experiences

ซัพพลายเชน กูรู มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดซื้อและซัพพลายเชนมามากกว่า 30 ปีในบริษัทชั้นนำทั่วโลก

Applicable to Real Work

องค์ความรู้จากซัพพลายเชน กูรู สามารถนำไปใช้ได้กับสถานการณ์การทำงานจริง

Continuous Support From Us

มีการติดตามและพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา

คนพูดถึงเราว่าอย่างไรบ้าง

คุณพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับซัพพลายเชน กูรู แล้วหรือยัง?

International Professional Certificate in Supply Chain Management
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว!

กับโปรโมชั่นลด 10% !!

Sourcing

ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล ITC’s Supply Chain Management International Certificate (SCM) ด้าน Sourcing เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ออกโดย International Trade Centre (ITC), WTO & United Nations 

เนื้อหาครอบคลุมกับการ Sourcing ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection Process) การพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship Management) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การจัดการสัญญาและความเสี่ยง (Manage Contract and Risks)

  • รูปแบบการสอน: คอร์สสดแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
  • จำนวน 30 ชั่วโมง
  • เรียนทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • เริ่มเรียนวันที่ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม

Logistics

ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล ITC’s Supply Chain Management International Certificate (SCM) ด้าน Logistics เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ออกโดย International Trade Centre (ITC), WTO & United Nations 

เนื้อหาครอบคลุมกับด้าน Logistics ทั้งหมด ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การกระจายสินค้า (Distribution) และการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Logistics) รวมไปถึงการบริหารต้นทุนให้คุ้มค่าที่สุดอีกด้วย

  • รูปแบบการสอน: คอร์สสดแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
  • จำนวน 30 ชั่วโมง
  • เรียนทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • เริ่มเรียนวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 พฤศจิกายน และ 2, 3 ธันวาคม
PopUpPicture_Website v0.3-min