รวบรวมสัมมนาออนไลน์ในซัพพลายเชน

Supply Chain Guru Logo 1
consolidated webinar supply chain guru

เพราะการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญ ชาวซัพพลายเชนจะต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ

ทางซัพพลายเชน กูรู ขอรวบรวมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อต่างๆ ที่ทางสถาบันได้ให้สัมมนาไว้ โดยอาจารย์ ดร. ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ – ผู้ก่อตั้งและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชน โดย ในซัพพลายเชนไว้ในบทความนี้ครับ

 1. กลยุทธ์ในซัพพลายเชน:

  สัมมนาออนไลน์เรื่อง อไจล์ในซัพพลายเชน (Agile Practices in Supply Chain)
  เริ่มต้นด้วยความหมายของอไจล์ ความสำคัญและโลกอนาคตของอไจล์ พร้อมด้วย Agile Manifesto
  จากนั้นจะอธิบายถึงการประยุกต์ใช้อไจล์ในงานซัพพลายเชน (Best Practice sharing พร้อมกรณีศึกษา)

  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การลดต้นทุนในซัพพลายเชน (Top Cost Saving Priorities in Supply Chain)
  เป็นการสัมมนาที่ใช้กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงมาแสดงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจปัญหาและสถานการณ์จริง นำหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในหัวข้อการสัมมนาครั้งนี้ ทางอ.ธนพัฒน์ จะแบ่งการวิเคราะห์การลดต้นทุน (Cost saving) ในซัพพลายเชนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันตามกระบวนการในซัพพลาย ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement), การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) และโลจิสติกส์ (Logistics)

 2. งานจัดซื้อจัดจ้าง

  สัมมนาออนไลน์เรื่อง ถอดรหัสกลยุทธ์การจัดซื้อให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่ง
  เป็นการสัมมนาที่จะพาคุณไปถอด 7 รหัสลับในการพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้ออย่างไรให้ธุรกิจของคุณอยู่เหนือคู่แข่ง ได้แก่
  รหัสที่ 1: การเหนือคู่แข่ง (Competitive Edge)
  รหัสที่ 2: การบูรณาการภายในองค์กร (Internal Integration)
  รหัสที่ 3: การบูรณาการภายนอกองค์กร (External Integration)
  รหัสที่ 4: วัตถุประสงค์ขององค์กร (Corporate Objectives)
  รหัสที่ 5: วัตถุประสงค์ของหน่วยงานจัดซื้อ (Procurement Objectives)
  รหัสที่ 6: พัฒนากลยุทธ์ (Develop Strategy)
  รหัสที่ 7: การนำไปใช้ (Deployment)
  พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษา 3 เคสจากประสบการณ์จริงของอาจารย์หนุ่ม

 3. การดำเนินงาน (Operations)

  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การจัดการสินค้าคงคลัง (Turning Crisis into Opportunity: Inventory Management)
  เป็นการสัมมนาที่ใช้กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงมาแสดงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจปัญหาและสถานการณ์จริง นำหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับแสดงผลลัพธ์และ Key Success Factors
  – ทำอย่างไรในการลด lead time ในการส่งของ
  – ทำอย่างไรในการลดต้นทุนจากการจัดการสินค้าคงคลัง
  – ทำอย่างไรให้ลูกค้าแฮ้ปปี้

 4. โลจิสติกส์

  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพในโลจิสติกส์ (Efficiency Improvement in Logistics)
  เป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Quality Management ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ พร้อมกันการยกกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงมาแสดงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  ในหัวข้อการสัมมนาครั้งนี้ ทางอ.ธนพัฒน์ จะแบ่งเนื้อหาการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะอธิบายถึงเครื่องมือ Quality Management ได้แก่
  – TQM
  – Kaizen
  – BPR (Business Process Re-engineering)
  – Lean Logistics & ECRS
  – Six Sigma (DMAIC)
  – QC Tools (Fishbone diagram and 5-why)
  – Warehouse Layout
  ช่วงที่ 2 จะยกตัวอย่างกรณีศึกษา 3 เคสจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
  1. Efficiency improvement by ECRS
  2. Warehouse performance improvement through Optimal Order Picking Location
  3. Inventory Inaccuracy Improvement through DMAIC

หวังว่าสัมมนาออนไลน์ของเราจะมีประโยชน์กับคุณและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของคุณได้

คุณสามารถติดตามการสัมมนาออนไลน์ใหม่ๆของซัพพลายเชน กูรู ได้ที่นี่

แชร์บทความนี้

Facebook
LinkedIn

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี