Category: ความยั่งยืน (Sustainability)

รวมบทความเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ในมุมมองของซัพพลายเชน

group-businesspeople-working-paper-with-energy-saving-icons-min

5 เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

เรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องที่มาแรงมากในทศวรรษที่ผ่านมา ในสายงานซัพพลายเชนเราก็มีการจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน ที่ผ่านมาการจัดการซัพพลายเชนมีลักษณะไม่ซับซ้อน ประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้องไม่กี่ฝ่าย การขับเคลื่อนส่วนใหญ่จึงเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ เช่น

Read More »

“สตาร์บัคส์” กับการจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืนหวังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

พอพูดถึง “สตาร์บัคส์” – ร้านกาแฟเจ้าดังที่มีแฟรนไชนส์ไปทั่วโลกนั้น ทุกคนก็จะนึกถึงกาแฟรสชาติดี มีคุณภาพและความเอาใจใส่ของพนักงานที่กลายมาเป็นจุดขายและเอกลักษณ์ของสตาร์บัคส์

Read More »
diversity holding hands

“การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน” ทำให้เกิด “Supply Chain Resilience” ได้อย่างไร?

หลายคนยังติดภาพว่า การพัฒนาความยั่งยืนให้กับธุรกิจเป็นเรื่องไกลตัว คือจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment)

Read More »
green leaf with mobile phone and coffee cup

ซัพพลายเชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความยั่งยืน จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในภาคธุรกิจ ในมุมมองของซัพพลายเชนเองนั้น เราสามารถช่วยภาคธุรกิจในการบรรลุความยั่งยืนได้ นอกจากนี้เอง

Read More »