International Professional Certificate in Supply Chain Management

ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้าน Supply Chain Management ที่พัฒนาโดย International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC)

International Trade Centre_Logo
WTO_Logo
UNCTAD_Logo

ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้าน Supply Chain Management: MLS-SCM (ITC) เป็นประกาศนียบัตรระดับสากลที่พัฒนาโดย International Trade Centre (ITC) WTO United Nations เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้เพื่อรับรองคุณวุฒิการบริหารจัดการงานจัดซื้อและซัพพลายเชนระดับนานาชาติ มุ่งเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กร

ประกาศนียบัตรแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ 

 • Strategy and Planning
 • Sourcing
 • Operations
 • Logistics

เปิดลงทะเบียนแล้ว!
สำหรับหลักสูตร Sourcing และ Logistics
พร้อมโปรโมชั่นลด 10%

รายละเอียดหลักสูตร Professional International Certificate in Supply Chain Management – Sourcing

 • รูปแบบการสอน: สอนสดแบบออนไลน์
 • จำนวน 30 ชั่วโมง
 • เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • เริ่มเรียน 4 กันยายน 2564

รายละเอียดหลักสูตร Professional International Certificate in Supply Chain Management – Logistics

 • รูปแบบการสอน: สอนสดแบบออนไลน์
 • จำนวน 30 ชั่วโมง
 • เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • เริ่มเรียน 6 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหา 4 หลักสูตร

CourseModule1 - Strategy and Planning

Strategy and Planning

เป็นหลักสูตรที่ดูการจัดการซัพพลายเชนในภาพใหญ่ รวมไปถึงการวางกลยุทธและการวางแผนโดยใช้เครื่องมือ หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการบริหารซัพพลายเชนออกมาให้ตรงกับจุดประสงค์ของบริษัทและความต้องการของลูกค้า

Sourcing

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการ Sourcing ตั้งแต่ปัจจัยใดบ้างที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ การพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การเจรจาต่อรอง การจัดการสัญญาและความเสี่ยง 

Operations

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงานตั้งแต่การแปลงวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การทำ Quality Management, Value added product, Process design อีกทั้งยังรวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายขายและการตลาดอีกด้วย

Logistics

เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะครอบคลุมการจัดการคลังสินค้า การกระจายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นหมายถึงการบริหารต้นทุนให้คุ้มค่า ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับ

Manager 1-min

ผู้บริหารและพนักงานในสายงานซัพพลายเชน

ผู้บริหารองค์กรที่มีความต้องการปรับปรุงงานซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Entreprenuer 2-min

เจ้าของกิจการที่ต้องการพัฒนาศัพยภาพองค์กร

คอร์สเรียนจัดสอนโดยอาจารย์หนุ่ม ซัพพลายเชน กูรู

อาจารย์หนุ่ม ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ – ผู้เชี่ยวชาญทางด้านซัพพลายเชน 

อาจารย์หนุ่มได้ Advanced Certificate in Supply Chain Management (ITC), CIPS Certificate Holder จาก International Trade Centre (ITC) WTO United Nations ก่อนหน้านี้ อาจารย์หนุ่มเคยเป็นผู้บริหารในบริษัทข้ามชาติ รับผิดชอบในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement), Sourcing and Supply Chain Management, Manufacturing, Inventory, Warehouse, and Logistics ทั้งหมดในเอเซีย-แปซิฟิค

ประวัติของคอร์สเรียน
International Professional Certificate in Supply Chain Management

คอร์สเรียนอบรม International Professional Certificate เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 คอร์สเรียนได้รับความนิยมมากจากบุคลากรจากหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมี ยานยนต์ พลังงาน และบุคคลที่มีความสนใจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ

Certificate of Completion

International Professional Certificate in Supply Chain Management_Sourcing-min

ประกาศนียบัตร Certificate of Completion รับรองโดยซัพพลายเชน กูรู เมื่อผู้เรียนเข้าเรียนมากกว่า 80% ของคอร์สเรียน

International Professional Certificate

Sample of Module 4 Certificate-min

ประกาศนียบัตรได้รับการรับรองจาก International Trade Centre (ITC) WTO  United Nations คุณจะได้รับประกาศนียบัตรนี้เมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบผ่าน

บุคลากรจากบริษัทชั้นนำในหลายอุตสาหกรรมวางใจลงเรียนกับซัพพลายเชน กูรู

toyota
YNP logo
pennzoil-logo

บรรยากาศการอบรม International Professional Certification

เป็นการอบรมในเชิงปฏิบัติ นั่นคือมีการทำ Workshop เข้าไปด้วยเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน

คุณอาจไม่แน่ใจว่า คอร์สเรียนนี้เหมาะสมกับคุณไหม?

เราให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี! เพื่อให้ธุรกิจของคุณ การทำงานของคุณพัฒนาและก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาโดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย เราพร้อมให้คำปรึกษา!