Category: ทักษะงานซัพพลายเชน (Soft skills)

รวมความรู้และบทความเกี่ยวกับทักษะที่บุคลากรในสายงานซัพพลายเชนควรมีที่จะช่วยให้การทำงานในสายซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมอัพเดทเทรนด์สกิลและศักยภาพใหม่ๆที่คนทำงานสายซัพพลายเชนควรมี!