Category: ทักษะงานซัพพลายเชน (Soft skills)

รวมความรู้และบทความเกี่ยวกับทักษะที่บุคลากรในสายงานซัพพลายเชนควรมีที่จะช่วยให้การทำงานในสายซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมอัพเดทเทรนด์สกิลและศักยภาพใหม่ๆที่คนทำงานสายซัพพลายเชนควรมี!

7 Tips สำหรับการเจรจาต่อรองผ่าน Video Call

แน่นอนว่าจากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทุกบริษัททั่วโลกต้องระงับการทำงานที่บริษัทชั่วคราวและหันมาใช้วิธีการทำงานจากที่บ้าน หรือที่เรียกกันว่า Work From Home

Read More »
agv-forklift-trucks-transport-more-with-safety-warehouse-min

3 สาเหตุหลักที่ทำให้ “สินค้าคงคลังไม่ตรง” หรือ “สต๊อกดิฟ”

จากประสบการณ์ที่ผมทำงานในสายงานซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี ปัญหาเรื่องสินค้าคงคลัง (สต๊อก) เป็นปัญหาระดับต้นๆที่ไม่ว่าจะไปบริษัทไหน

Read More »
two people shaking hands in an office

7 กฎเหล็กในการเจรจาต่อรองให้สำเร็จ

คุณเคยเป็นหรือไม่ ไม่ว่าจะไปเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาทีไรไม่เคยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หลายครั้งที่เราต้องม้วนเสื่อกลับบ้าน หากกลับมาย้อนดูตัวเอง เหตุผลหลักๆจะมาจากการไม่ศึกษาข้อมูลคู่เจรจา หรือศึกษาหาข้อมูลมาไม่มากพอ

Read More »