Search

In-house Training (อบรม)

ที่นี่ที่เดียว ที่หลักสูตรการอบรมถูกออกแบบให้เข้ากับพนักงานในองค์กร! เลือกได้ทั้งสอนในห้องและแบบออนไลน์

การอบรม (In-house Training) เหมาะสมกับองค์กรที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้และความเข้าใจในการทำงาน  ที่นี่ที่เดียวที่เนื้อหาการอบรมจะถูกออกแบบตามความต้องการและบริบทของบริษัทลูกค้า โดยทางซัพพลายเชน กูรู ออกแบบหลักสูตร รวมไปถึงกิจกรรมและแบบฝึกหัดตามความเหมาะสม เนื้อหาที่นำมาสอนนั้นเป็นไปตามหลักสากลของ International Trade Centre (ITC) WTO United Nations

In-house Training จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • Project-based Training
  • Applied Knowledge Training

Project-based Training (การอบรมโดยใช้โครงการ)

การฝึกอบรมแบบ Project-based Training เป็นการฝึกอบรมที่องค์กรมีการกำหนดโครงการ (Project) มาให้ทางซัพพลายเชน กูรูเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับโครงการ ลงมือปฏิบัติไปเพื่อจะบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน การอบรมประเภทนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างผลงาน Project-based Training ที่ผ่านมา

Applied Knowledge Training (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)

การฝึกอบรมแบบ Applied Knowledge Training เป็นการฝึกอบรมแบบที่ให้ความรู้กับพนักงานโดยการใช้องค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆตามหลักสูตรที่ทางซัพพลายเชน กูรู ปรับแต่งให้เข้ากับผู้เรียน อีกทั้งมีแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้พนักงานได้ฝึกทำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน้างานได้จริง

หลักสูตรการอบรมของซัพพลายเชน กูรู

หลักสูตรการอบรมของซัพพลายเชน กูรู ที่เปิดสอนให้กับองค์กรต่างๆ หากสิ่งที่คุณกำลังตามหาไม่อยู่ในโปรแกรมข้างล่าง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

พัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement and Supply Strategy)

shake hand professional negotiation

การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ (Professional Negotiation)

photo-of-people-doing-handshakes-3183197

การจัดหากลยุทธ์ (Strategic Sourcing)

data analytics on the laptop

ลดต้นทุน เพิ่มกำไรด้วยการทำ Spend Analysis

top-view-businessman-signing-documents-min

Contract Management

chess strategy win

กลยุทธ์ซัพพลายเชน (Supply Chain Strategy)

ปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้า (Improve Warehouse Efficiency)

supply chain integration_hands

Supplier Relationship Management (SRM)

team-leader-discussing-work-results-meeting-teamwork-concept-min

การประเมินซัพพลายเออร์ (Pre-qualification of Supplier)

หาหลักสูตรที่คุณสนใจไม่เจอ

หากคุณหาหลักสูตรที่คุณสนใจไม่เจอ คุณสามารถส่งรายละเอียดความต้องการของคุณมาให้เราได้ โดยคลิกปุ่มด้านล่างเลยค่ะ

ตัวอย่างหัวข้อ Applied Knowledge Training

Develop Procurement Strategy

Category Management

Strategic Sourcing

Supplier Relationship Management

Improve Warehouse Efficiency

Management of Contractor

Inventory Management

Contract Management

Negotiation

Appraisal and Shortlisted Suppliers

การอบรมออนไลน์

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่บริษัทต่างๆไม่สามารถเข้าไปทำงานที่ออฟฟิสได้ ทางซัพพลายเชน กูรูสามารถจัดการอบรมออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน โดยทางเราคำนึงถึงลูกค้า คุณภาพของเนื้อหาและวิธีการอบรมเป็นหลัก

POP_Effective Negotiation online course_คอร์สอบรมออนไลน์

ลูกค้าพูดถึงเราว่าอย่างไรบ้าง

การอบรมแบบ Project-based

การอบรมแบบไฮบริด

บรรยากาศในการอบรม เทรนนิ่งของซัพพลายเชน กูรู

การอบรมของเราไม่เน้นบรรยาย แต่เน้นลงมือปฏิบัติจริงเพราะเราเชื่อว่าการได้ลงมือทำคือการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด

คุณอาจไม่แน่ใจว่า คุณจะอบรมเรื่องไหน?

เราให้คำแนะนำฟรี! เพื่อให้ธุรกิจของคุณ การทำงานของคุณเป็นพัฒนาและก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาโดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย เราพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการอบรมที่เหมาะสมให้กับคุณ