สัมมนาออนไลน์ ฟรี!

เตรียมตัวอัพเดทความรู้และก้าวทันโลกของซัพพลายเชนไปกับสัมมนาออนไลน์ฟรีของซัพพลายเชน กูรู กดลงทะเบียนด้านล่างได้เลย!

Thanapat Supply Chain Guru

อาจารย์หนุ่ม ซัพพลายเชนกูรู เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ฟรี

ประจำเดือนกรกฎาคม

“Turning Crisis into Opportunity: Inventory Management”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

เวลา 14.00-15.00 น.

ประจำเดือนสิงหาคม

“Top Cost Saving Priorities in Supply Chain”

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00-15.00 น.

หากท่านใดไม่สะดวกเข้าสัมมนาไม่เป็นไร ทางเราจะอัพโหลดวีดีโอสัมมนาให้ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube: Supply Chain Guru Thailand กันเลย

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

สัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมา

สัมมนาออนไลน์ 1:
Agile Practices in Supply Chain

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การทำ Agile ใน Supply Chain จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในสายงานต้องรู้ ในการสัมมนาออนไลน์มีการยกตัวอย่าง Case study จากสถานการณ์จริงเพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น

สัมมนาออนไลน์ ฟรี!

เตรียมตัวอัพเดทความรู้และก้าวทันโลกของซัพพลายเชนไปกับสัมมนาออนไลน์ฟรีของซัพพลายเชน กูรู กดลงทะเบียนด้านล่างได้เลย!

Thanapat Supply Chain Guru

อาจารย์หนุ่ม ซัพพลายเชนกูรู เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ฟรี

ประจำเดือนมิถุนายน

“Agile Practices in Supply Chain”

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เวลา 14.00-15.00 น.

ประจำเดือนกรกฎาคม

“Turning Crisis into Opportunity: Inventory Management”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

เวลา 14.00-15.00 น.

ประจำเดือนสิงหาคม

“Top Cost Saving Priorities in Supply Chain”

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00-15.00 น.

หากท่านใดไม่สะดวกเข้าสัมมนาไม่เป็นไร ทางเราจะอัพโหลดวีดีโอสัมมนาให้ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube: Supply Chain Guru Thailand กันเลย