สัมมนาออนไลน์กับ ซัพพลายเชน กูรู

ซัพพลายเชน กูรู มีสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับซัพพลายเชนที่น่าสนใจทุกไตรมาศ โดยอาจารย์ ดร.ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ ผู้ก่อตั้งซัพพลายเชน กูรู จะเป็นผู้ให้สัมมนาเองทั้งหมด

ดูรายละเอียดสัมมนาออนไลน์ในปี 2565 และสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาได้ทางด้านล่างครับ

สัมมนาออนไลน์ที่กำลังจะถึง

หากท่านใดไม่สะดวกเข้าสัมมนาไม่เป็นไร ทางเราจะอัพโหลดวีดีโอสัมมนาให้ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube: Supply Chain Guru Thailand กันเลย

สัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมา

สัมมนาออนไลน์ 1:
Agile Practices in Supply Chain

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การทำ Agile ใน Supply Chain จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในสายงานต้องรู้ ในการสัมมนาออนไลน์มีการยกตัวอย่าง Case study จากสถานการณ์จริงเพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น

สัมมนาออนไลน์ 2:
Turning Crisis into Opportunity: Inventory Management

เป็นการสัมมนาที่ใช้กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงมาแสดงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจปัญหาและสถานการณ์จริง นำหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับแสดงผลลัพธ์และ Key Success Factors

สัมมนาออนไลน์ 3:
Top Cost Saving Priorities in Supply Chain

การวิเคราะห์การลดต้นทุน (Cost saving) ในซัพพลายเชนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันตามกระบวนการในซัพพลาย ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)  การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) และโลจิสติกส์ (Logistics)

สัมมนาออนไลน์ 4:
Efficiency Improvement in Logistics

เป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Quality Management ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ พร้อมกันการยกกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงมาแสดงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สัมมนาออนไลน์ 5:
ถอดรหัสการจัดซื้อให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่ง

เป็นการสัมมนาที่จะพาคุณไปถอด 7 รหัสลับในการพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้ออย่างไรให้ธุรกิจของคุณอยู่เหนือคู่แข่ง พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษา 3 เคสจากประสบการณ์จริงของอาจารย์หนุ่ม

เกี่ยวกับซัพพลายเชน กูรู

ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการซัพพลายเชน สถาบันจัดฝึกอบรม เทรนนิ่ง ให้กับธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดการแข่งขันขององค์กร