Search

สัมมนาออนไลน์กับ ซัพพลายเชน กูรู

ทางซัพพลายเชน กูรู ขอขอบพระคุณที่คุณได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับเรา ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจและสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทของคุณ

ข้อเสนอแนะของคุณมีความสำคัญกับเรามากในการพัฒนาการสัมมนาออนไลน์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป รบกวนคุณช่วยทำแบบสอบถามเรื่องข้อเสนอแนะให้กับเราด้านล่างนี้เลยครับ

แบบสอบถามข้อเสนอแนะของสัมมนาออนไลน์

__________________________

รายละเอียดคอร์สประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 2565

ประกาศนียบัตร ระดับนานาชาติได้รับการรับรองจาก International Trade Centre (ITC) WTO United Nations

01

Strategy and Planning

หลักสูตรที่ดูการจัดการซัพพลายเชนในภาพใหญ่ รวมไปถึงการวางกลยุทธ์ซัพพลายเชนขององค์กร หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการบริหารซัพพลายเชนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

  • วันที่ 21, 28 พฤษภาคม และ 4, 11, 18 มิถุนายน 2565 
  • เวลา 09.00-16.00 น.
  • เรียนสดออนไลน์ผ่าน MS Teams

02

Sourcing

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการ Sourcing ตั้งแต่ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ การประเมินซัพพลายเออร์ การพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การเจรจาต่อรอง

  • วันที่ 20, 27 สิงหาคม และ 3, 10,  17 กันยายน 2565
  • เวลา 09.00-16.00 น.
  • เรียนสดออนไลน์ผ่าน MS Teams

03

Logistics

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมการจัดการโลจิสติกส์ทั้งหมด ตั้งแต่การจัดการคลังสินค้า การกระจายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดการคุณภาพ (Quality Management)

  • วันที่ 29 ตุลาคม และ 5, 12, 19, 26 พฤศจิกายน 2565
  • เวลา 09.00-16.00 น.
  • เรียนสดออนไลน์ผ่าน MS Teams

Professional Negotiation in Supply Chain: การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพในซัพพลายเชน

คอร์สเรียนที่จะเปลี่ยนชีวิตการทำงานของคุณไปตลอดกาล

วันที่ 26-27 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เวิร์คช็อป 60% ทฤษฎี 40%

Dr.Thanapat Supply Chain Guru

บริการของเรา

ที่ปรึกษา

ซัพพลายเชน กูรู เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารซัพพลายเชน และการจัดการการบริหารดำเนินงานให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมากว่า 10 ปี

จัดอบรม

การฝึกอบรมภายในองค์กรในหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร โดยมีกิจกรรมในห้องเรียนและแบบฝึกหัดให้ทำตามความเหมาะสม ทางสถาบันจะเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานจริง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านซัพพลายเชน

เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ ทดสอบความรู้และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Supply Chain Management จาก International Trade Centre (ITC) WTO United Nations

สัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมา

สัมมนาออนไลน์ 1:
Agile Practices in Supply Chain

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การทำ Agile ใน Supply Chain จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในสายงานต้องรู้ ในการสัมมนาออนไลน์มีการยกตัวอย่าง Case study จากสถานการณ์จริงเพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น

สัมมนาออนไลน์ 2:
Turning Crisis into Opportunity: Inventory Management

เป็นการสัมมนาที่ใช้กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงมาแสดงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจปัญหาและสถานการณ์จริง นำหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับแสดงผลลัพธ์และ Key Success Factors

สัมมนาออนไลน์ 3:
Top Cost Saving Priorities in Supply Chain

การวิเคราะห์การลดต้นทุน (Cost saving) ในซัพพลายเชนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันตามกระบวนการในซัพพลาย ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)  การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) และโลจิสติกส์ (Logistics)

สัมมนาออนไลน์ 4:
Efficiency Improvement in Logistics

เป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Quality Management ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ พร้อมกันการยกกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงมาแสดงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สัมมนาออนไลน์ 5:
ถอดรหัสการจัดซื้อให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่ง

เป็นการสัมมนาที่จะพาคุณไปถอด 7 รหัสลับในการพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้ออย่างไรให้ธุรกิจของคุณอยู่เหนือคู่แข่ง พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษา 3 เคสจากประสบการณ์จริงของอาจารย์หนุ่ม

เกี่ยวกับซัพพลายเชน กูรู

ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการซัพพลายเชน สถาบันจัดฝึกอบรม เทรนนิ่ง ให้กับธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดการแข่งขันขององค์กร