Sustainability

“สตาร์บัคส์” กับการจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืนหวังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

พอพูดถึง “สตาร์บัคส์” – ร้านกาแฟเจ้าดังที่มีแฟรนไชนส์ไปทั่วโลกนั้น ทุกคนก็จะนึกถึงกาแฟรสชาติดี มีคุณภาพและความเอาใจใส่ของพนักงานที่กลายมาเป็นจุดขายและเอกลักษณ์ของสตาร์บัคส์ สตาร์บัคส์มองตัวเองว่าเป็น Resource positive company นั่นก็คือบริษัทมีเป้าหมายที่จะ take less and give more รวมไปถึงการจัดหาเมล็ดกาแฟด้วย สตาร์บัคส์ซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรกว่า 400,000 รายใน 30 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นการจัดหาแบบยั่งยืนนั้น (Sustainable sourcing) จะทำให้เกิดผลกระทบด้านดีเป็นอย่างมากกับทั้งลูกค้า เกษตรกรและตัวบริษัทเองด้วย ร้านกาแฟเจ้าดังนี้ได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่าใน value chain ของธุรกิจตนเองนั้น กระบวนการทำงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเยอะที่สุดมาจากการเพาะเมล็ดกาแฟ รองลงมาคือการขนส่ง ตามมาด้วยการคั่วกาแฟและการทำบรรจุภัณฑ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จึงเป็นที่มาของการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสตาร์บัคส์ ว่าจะมุ่งเน้นถึงการจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืน (sustainable coffee sourcing) โดยที่สตาร์บัคส์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะทำให้เมล็ดกาแฟเป็น carbon neutral หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์) ให้สำเร็จภายในปี 2573 การจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืน (sustainable coffee sourcing) ของสตาร์บัคส์ เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสตาร์บัคส์เป็นผู้นำทางด้านการจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืน เพราะสตาร์บัคส์ปฏิบัติตามหลักการของ C.A.F.E. …

“สตาร์บัคส์” กับการจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืนหวังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน Read More »

Unilever sustainability

ทำไม “ยูนิลีเวอร์” ถึงเป็นผู้นำทางด้าน “ธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable business)”

คุณรู้หรือไม่ว่า ยูนิลีเวอร์ ลดต้นทุนไปได้ถึง 47,000 ล้านบาท (1,500 ล้านดอลล่าสหรัฐ) จากการทำการจัดซื้อจัดจ้างแบบยั่งยืน  (sustainable procurement) ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ในปีแรก ยูนิลีเวอร์สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน (Renewable electricity) ในการทำงานได้สำเร็จซึ่งทำให้ยูนิลีเวอร์ประสบความสำเร็จอย่างมากในการประหยัดต้นทุน อีกทั้งในปี 2562 ยูนิลีเวอร์ลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่หรือ virgin plastic ลงและหันมาใช้พลาสติกประเภทรีไซเคิลได้มากขึ้น มาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือแรงผลักดันให้ยูนิลีเวอร์เป็นผู้นำทางด้านความยั่งยืน ทำไมถึงลงทุนในการทำธุรกิจที่ยั่งยืน (sustainable business) คุณ Alan Jope – CEO ของยูนิลีเวอร์ได้กล่าวไว้ มีใจความว่า มันยากที่จะหาคำตอบได้ว่าทำไมถึงลงทุนในการทำ sustainability แต่เรามองเห็นว่าการทำ sustainability ทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์มากมายถึงแม้ว่ามันก็มีการลงทุนที่ต้องเสียไปในตอนต้น แต่สุดท้ายผลที่ได้จะไม่ทำให้เราเสียใจ สำหรับยูนิลีเวอร์เอง การทำ Risk-Benefit assessment หรือ การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยงจะช่วยในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในการทำธุรกิจให้ยั่งยืนเท่าไหร่ ยูนิลีเวอร์ได้ลงทุนทำไปแล้วในหลายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนและการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ยูนิลีเวอร์สามารถลดต้นทุนไปได้หลายล้านบาท พร้อมกับสามารถเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยูนิลีเวอร์ยังมี …

ทำไม “ยูนิลีเวอร์” ถึงเป็นผู้นำทางด้าน “ธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable business)” Read More »

diversity holding hands

“การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน” ทำให้เกิด “Supply Chain Resilience” ได้อย่างไร?

หลายคนยังติดภาพว่า การพัฒนาความยั่งยืนให้กับธุรกิจเป็นเรื่องไกลตัว คือจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment) มากและในระยะเวลาอันสั้น หากเพียงคุณเปลี่ยนมุมมองว่า การพัฒนาความยั่งยืนนั้นให้กับธุรกิจนั้นจะส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว ทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในบทความนี้จะเสนอถึงเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable procurement) จะทำให้ภาคธุรกิจจะทำให้เกิด Supply Chain resilience หรือความสามารถในการฟื้นตัวให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างไร Supply Chain resilience คืออะไร? Supply Chain Resilience คือความสามารถของทุกกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในซัพพลายเชน (ห่วงโซ่อุปทาน) ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดให้ฟื้นตัวกลับมาสู่ภาวะปกติให้ได้อย่างรวดเร็ว ในความหมายแบบนี้แปลได้ว่า supply chain resilience จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมีกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable procurement) คืออะไร? กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่พิจารณาด้านราคา การส่งมอบ และมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจที่ช่วยลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นการรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องในซัพพลายเชน ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) การปกป้องและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่น การสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม (Social) การจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย …

“การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน” ทำให้เกิด “Supply Chain Resilience” ได้อย่างไร? Read More »