Mindset

post it and agile manifesto

12 Agile Principles – หลักการของอไจล์ 12 ข้อ

เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการของ Agile มากขึ้น วันนี้ทางซัพพลายเชนกูรูได้มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ Agile มาฝากทุกคนกัน Agile คืออะไร แนวคิดเรื่อง Agile เกิดขึ้นมาจากอุตสาหกรรม Software ในปี 2001 หรือปีพ.ศ. 2544 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 17 ท่าน ได้มาประชุมกันในรัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา เพื่อถกกันในเรื่อง Lightweight software development และหลังจากนั้น ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ ได้นำทีมสู่ข้อสรุปให้เห็นแนวทางของ Agile Software Development ตาม 12 Principles ต่อไปนี้ ซึ่งต่อมาได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ Agile เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เรื่อยมา 12 Agile Principles ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Satisfy the Customer) – คือหลักการที่สำคัญสูงสุด คือลูกค้าจะต้องพึงพอใจกับการส่งมอบงาน ตั้งแต่ต้นอย่างต่อเนื่อง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง (Welcome change) – เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา …

12 Agile Principles – หลักการของอไจล์ 12 ข้อ Read More »

agile mindset

4 ขั้นตอนการสร้าง Agile & Resilient Mindset

คุณเคยเจอสถานการ์อย่างนี้หรือไม่ เมื่อลูกค้าแจ้งมาว่าต้องการ Pull Order ที่มีอยู่ให้ส่งมอบเร็วขึ้นภายในอทิตย์หน้า หรือ ลูกค้าแจ้งว่าเราพิจารณาให้ Order คุณถ้าคุณสามารถส่งมอบให้เราได้ภายใน 2 อาทิตย์ นี่คือความท้าทายขององค์กรในโลกธุรกิจปัจจุบันและยิ่งจะทวีความเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ถ้าท่านยังบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแบบเดิม ๆ ท่านก็จะแข่งขันไม่ได้ ลูกค้าคงหนีไปซื้อจากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทท่าน กลยุทธ์การจัดซื้อและซัพพลายเชนที่สามารถรับมือกับความท้าทายนี้คือ Agile Supply Chain Strategy ซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างแนวคิดแนวคิดเพื่อให้องค์กรกระฉับกระเฉงว่องไวและยืดหยุ่น (Agile & Resilient Mindset) รับมือการปรับเปลี่ยนและความไม่แน่นอนของลูกค้า ซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1: การรู้จักตัวเอง (Practice self-awareness) คือการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนมืออาชีพต้องเข้าใจว่ากระบวนการจัดซื้อและซัพพลายเชน กระบวนการผลิต ของตนเองนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรในปัจจุบัน มีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร ตลอดจนเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมธุรกิจของซัพพลายเออร์ เพื่อที่จะร่วมมือกันให้มีวัตถุดิบพร้อมสำหรับการผลิตตามที่ลูกค้าต้องการและสมารถเรียกเข้าวัตถุดิบได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ ขั้นตอนที่ 2: การเปลี่ยนแปลงความคิดในระดับบุคคล (Shift in mindset) เมื่อลูกค้าแจ้งการปรับเปลี่ยน เช่น ต้องการสินค้าเร็วขึ้นคือภายในอาทิตย์หน้า ท่านจะคิดแบบขุ่นมัวว่าลูกค้าไม่เคารพ Lead Time …

4 ขั้นตอนการสร้าง Agile & Resilient Mindset Read More »