inventory management

4 วิธีแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังไม่ตรง (สต๊อกดิฟ)

จากบทวิเคราะห์เรื่อง “3 สาเหตุหลักที่ทำให้สินค้าคงคลังไม่ตรง หรือ สต๊อกดิฟ” มานั้น 3 สาเหตุหลักๆนั้นเกิดจากการขาดกระบวนการทำงาน (Procedure) ที่ชัดเจน การหย่อนในวินัยของพนักงานผู้รับผิดชอบ และการที่พื้นที่และแผนผังของคลังสินค้าไม่เหมาะสมกับจำนวนสต๊อกที่จะเก็บ วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีแก้ไขสต๊อกดิฟให้ครับว่ามีอะไรบ้าง และในแต่ละวิธีควรทำอย่างไร ผมขอแบ่งการแก้ไขตรงนี้ออกเป็น 4 เรื่องด้วยกัน อธิบายตามด้านล่างเลยครับ วิธีการแก้ไขสินค้าคงคลังไม่ตรงกัน (สต๊อกดิฟ)   จัดทำกระบวนการทำงาน (Procedure) ให้ชัดเจน: จุดประสงค์ของการจัดทำกระบวนทำงานนั้นเพื่อให้พนักงานหน้างานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน ในการบวนการทำงานควรระบุการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน กระบวนการทำงานที่ดีควรใช้คำศัพท์ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หากมีภาพประกอบก็จะทำให้ชัดเจนมากขึ้นด้วย ถ้าใครก็ตามมาอ่านกระบวนการทำงานนี้ จะต้องเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติงานได้เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วกระบวนการทำงานควรครอบคลุมไปถึงตัวชี้วัดเพื่อเป็นการควบคุมการทำงาน อบรมพนักงานให้มีวินัยอย่างเคร่งครัด: หลังจากที่เรามีกระบวนการทำงานเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคือการอบรมพนักงานให้เข้าใจในขั้นตอนการทำงาน สต๊อกประเภทไหนวางที่ไหน ทำอะไรก่อนหลัง นอกจากนี้บริษัทยังควรอธิบายให้พนักงานเห็นภาพใหญ่และเข้าใจร่วมกันด้วยว่าถ้าไม่ทำตามกระบวนการแล้ว จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อตัวพนักงาน บริษัท และลูกค้าเพื่อที่จะให้พวกเขาตระหนักถึงผลที่ตามมาจากการกระทำ ทำ Cycle count หรือการนับสต๊อกอย่างสม่ำเสมอ: การนับสต๊อกอยู่อย่างเป็นประจำจะช่วยทำให้ของตรงตลอดเวลา บริษัทควรมีการทำนโยบายการนับสต๊อกไว้เพื่อระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ความถี่ในการนับสต๊อก เมื่อเจอสต๊อกดิฟ ขั้นตอนในการปรับสต๊อกทำอย่างไร ปรับแผนผังคลังสินค้าให้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน: จากการที่คลังสินค้ามีแผนผังที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน …

4 วิธีแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังไม่ตรง (สต๊อกดิฟ) Read More »

agv-forklift-trucks-transport-more-with-safety-warehouse-min

3 สาเหตุหลักที่ทำให้ “สินค้าคงคลังไม่ตรง” หรือ “สต๊อกดิฟ”

จากประสบการณ์ที่ผมทำงานในสายงานซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี ปัญหาเรื่องสินค้าคงคลัง (สต๊อก) เป็นปัญหาระดับต้นๆที่ไม่ว่าจะไปบริษัทไหน โรงงานไหน ล้วนแล้วแต่จะมีปัญหาเรื่องนี้ทั้งสิ้น หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องสินค้าคงคลังไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเรียกสั้นๆว่า “สต๊อกดิฟ” (Stock diff) สินค้าคงคลังไม่ตรงกัน (สต๊อกดิฟ) คืออะไร? การที่สินค้าคงคลังจริง (Physical inventory) กับสินค้าคงคลังที่บันทึกในระบบมีจำนวนชิ้นไม่ตรงกัน การที่มีสินค้าคงคลังมากกว่าหรือน้อยกว่าที่บันทึกในระบบนั้นไม่ดีทั้งคู่ เพราะนั่นหมายความว่าระบบการจัดเก็บและควบคุมสต๊อกสินค้าคุณไม่มีคุณภาพแล้ว ผมขอรวบรวม 3 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสต๊อกดิฟมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันครับ ผมรับรองว่าสาเหตุที่ทำให้สต๊อกดิฟยังไงแล้วก็จะไม่พ้นไปจาก 3 สาเหตุหลักๆนี้แน่นอนครับ   สาเหตุที่ทำให้สินค้าคงคลังไม่ตรงกัน (สต๊อกดิฟ) ไม่มีกระบวนการ (Procedure) ที่ชัดเจน: การที่ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนนั้นก็เหมือนการไม่มีหางเสือ เรือก็จะลอยไปซ้ายที ขวาที พนักงานเกิดความไม่ชัดเจนแต่ก็ต้องปฏิบัติงานไปก่อน จึงทำให้ต่างคนต่างทำ ไม่มีวิธีการปฏิบัติเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการบริหารเศษ กรณีที่สต๊อกเก็บไว้เป็น bulk หรือกล่องใหญ่ๆ แล้วสต๊อกโดนตัดออกไปใช้แค่เพียงบางส่วนทำให้เหลือเศษ หากกระบวนการไม่มีเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าต้องจัดการเศษอย่างไรต่อ ก็จะทำให้พนักงานหน้างานหาวิธีทำในแบบของตนเอง ลองจินตนาการว่ามีพนักงาน 10 คน ทำ 10 แบบก็ทำให้การจัดการสต๊อกยากขึ้นไปอีก ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสต๊อกดิฟ …

3 สาเหตุหลักที่ทำให้ “สินค้าคงคลังไม่ตรง” หรือ “สต๊อกดิฟ” Read More »