4 วิธีแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังไม่ตรง (สต๊อกดิฟ)

จากบทวิเคราะห์เรื่อง “3 สาเหตุหลักที่ทำให้สินค้าคงคลังไม่ตรง หรือ สต๊อกดิฟ” มานั้น 3 สาเหตุหลักๆนั้นเกิดจากการขาดกระบวนการทำงาน (Procedure) ที่ชัดเจน การหย่อนในวินัยของพนักงานผู้รับผิดชอบ และการที่พื้นที่และแผนผังของคลังสินค้าไม่เหมาะสมกับจำนวนสต๊อกที่จะเก็บ วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีแก้ไขสต๊อกดิฟให้ครับว่ามีอะไรบ้าง และในแต่ละวิธีควรทำอย่างไร ผมขอแบ่งการแก้ไขตรงนี้ออกเป็น 4 เรื่องด้วยกัน อธิบายตามด้านล่างเลยครับ วิธีการแก้ไขสินค้าคงคลังไม่ตรงกัน (สต๊อกดิฟ)   จัดทำกระบวนการทำงาน (Procedure) ให้ชัดเจน: จุดประสงค์ของการจัดทำกระบวนทำงานนั้นเพื่อให้พนักงานหน้างานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน ในการบวนการทำงานควรระบุการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน กระบวนการทำงานที่ดีควรใช้คำศัพท์ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หากมีภาพประกอบก็จะทำให้ชัดเจนมากขึ้นด้วย ถ้าใครก็ตามมาอ่านกระบวนการทำงานนี้ จะต้องเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติงานได้เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วกระบวนการทำงานควรครอบคลุมไปถึงตัวชี้วัดเพื่อเป็นการควบคุมการทำงาน อบรมพนักงานให้มีวินัยอย่างเคร่งครัด: หลังจากที่เรามีกระบวนการทำงานเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคือการอบรมพนักงานให้เข้าใจในขั้นตอนการทำงาน สต๊อกประเภทไหนวางที่ไหน ทำอะไรก่อนหลัง นอกจากนี้บริษัทยังควรอธิบายให้พนักงานเห็นภาพใหญ่และเข้าใจร่วมกันด้วยว่าถ้าไม่ทำตามกระบวนการแล้ว จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อตัวพนักงาน บริษัท และลูกค้าเพื่อที่จะให้พวกเขาตระหนักถึงผลที่ตามมาจากการกระทำ ทำ Cycle count หรือการนับสต๊อกอย่างสม่ำเสมอ: การนับสต๊อกอยู่อย่างเป็นประจำจะช่วยทำให้ของตรงตลอดเวลา บริษัทควรมีการทำนโยบายการนับสต๊อกไว้เพื่อระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ความถี่ในการนับสต๊อก เมื่อเจอสต๊อกดิฟ ขั้นตอนในการปรับสต๊อกทำอย่างไร ปรับแผนผังคลังสินค้าให้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน: จากการที่คลังสินค้ามีแผนผังที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน …

4 วิธีแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังไม่ตรง (สต๊อกดิฟ) Read More »