“สตาร์บัคส์” กับการจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืนหวังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

พอพูดถึง “สตาร์บัคส์” – ร้านกาแฟเจ้าดังที่มีแฟรนไชนส์ไปทั่วโลกนั้น ทุกคนก็จะนึกถึงกาแฟรสชาติดี มีคุณภาพและความเอาใจใส่ของพนักงานที่กลายมาเป็นจุดขายและเอกลักษณ์ของสตาร์บัคส์ สตาร์บัคส์มองตัวเองว่าเป็น Resource positive company นั่นก็คือบริษัทมีเป้าหมายที่จะ take less and give more รวมไปถึงการจัดหาเมล็ดกาแฟด้วย สตาร์บัคส์ซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรกว่า 400,000 รายใน 30 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นการจัดหาแบบยั่งยืนนั้น (Sustainable sourcing) จะทำให้เกิดผลกระทบด้านดีเป็นอย่างมากกับทั้งลูกค้า เกษตรกรและตัวบริษัทเองด้วย ร้านกาแฟเจ้าดังนี้ได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่าใน value chain ของธุรกิจตนเองนั้น กระบวนการทำงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเยอะที่สุดมาจากการเพาะเมล็ดกาแฟ รองลงมาคือการขนส่ง ตามมาด้วยการคั่วกาแฟและการทำบรรจุภัณฑ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จึงเป็นที่มาของการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสตาร์บัคส์ ว่าจะมุ่งเน้นถึงการจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืน (sustainable coffee sourcing) โดยที่สตาร์บัคส์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะทำให้เมล็ดกาแฟเป็น carbon neutral หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์) ให้สำเร็จภายในปี 2573 การจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืน (sustainable coffee sourcing) ของสตาร์บัคส์ เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสตาร์บัคส์เป็นผู้นำทางด้านการจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืน เพราะสตาร์บัคส์ปฏิบัติตามหลักการของ C.A.F.E. …

“สตาร์บัคส์” กับการจัดหาเมล็ดกาแฟแบบยั่งยืนหวังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน Read More »