Supply Chain Guru

มุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างมืออาชีพ

We strive for your achievement.

About Supply Chain Guru

Supply Chain Guru logo (JPEG)

ซัพพลายเชน กูรู (Supply Chain Guru) คือสถาบันพัฒนาศักยภาพการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2553 โดยดร. ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ เราเป็นสถาบันคู่ค้ากับ International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) ที่ผสมผสานความรู้ระดับเวิร์ลคลาสเข้ากับประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 20 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้นี้ให้กับลูกค้าทุกรายให้นำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริง เราเป็นผู้สร้างนักบริหารเพื่อพัฒนางานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

Login

Register