บทสัมภาษณ์ผู้บริหารหญิงสายงานจัดซื้อจัดจ้าง – คุณไก่ ชัญญา ชยุตะมาพงศ์

Supply Chain Guru Logo 1
น้าไก่

เนื่องในวันสตรีสากล ทางซัพพลายเชน กูรู ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารหญิงไฟแรงที่ประสบความสำเร็จในงานซัพพลายเชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างและโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคน ไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะ

ทางสถาบันได้รับเกียรติจาก คุณไก่ ชัญญา ชยุตะมาพงศ์ – ผู้อำนวยการจัดซื้อ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จในฐานะผู้บริหารหญิงเบอร์ 1 ในสายงานจัดซื้อจัดจ้างและซัพพลายเชน

คุณไก่ ชัญญา ชยุตะมาพงศ์ – ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดหาและพัสดุ – บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทางทีมงานได้สัมภาษณ์คุณชัญญา หรือ คุณไก่ ผ่านทาง Microsoft Teams คุณไก่เป็นลูกศิษย์ปัจจุบันของทางสถาบันซัพพลายเชน กูรู ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านซัพพลายเชน นอกจากนี้ ทางสถาบันยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทคุณไก่มาเป็นเวลาหลายปี ตั้งแต่ที่ได้รู้จักกับคุณไก่มา คุณไก่เป็นผู้บริหารที่เอาใจใส่คนรอบข้าง ในการทำงานก็เป็นผู้บริหารเลือดนักสู้ ในช่วงชีวิตการทำงานของคุณไก่ที่ทำงานในสายงานจัดซื้อจัดจ้างมา 27 ปี ตั้งแต่เป็นพนักงานจัดซื้อทั่วไปจนขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการงานจัดซื้อของบริษัท เรามาทำความรู้จักกับคุณไก่กันดีกว่าค่ะ

คุณไก่ ชัญญา ชยุตะมาพงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดหาและพัสดุ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบทั้งจากแหล่งต่างประเทศและภายในประเทศ เข้ากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน คุณไก่จบจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย และทำงานในสายงานจัดซื้อมากว่า 27 ปี ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดหาและพัสดุ คุณไก่จัดการกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อที่จะให้สินค้าและบริการที่สั่งมาตามกำหนด ได้ตามคุณภาพที่ต้องการ และได้ต้นทุนที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบางจากเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและสั่งคม คุณไก่ได้จัดทำ Sustainable Procurement หรือการจัดซื้ออย่างยั่งยืนอีกด้วย

ทำไมถึงชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง

คุณไก่แชร์ว่า งานจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่ทำให้ชีวิตเราไม่น่าเบื่อเพราะทำให้ได้พบปะและประสานงานกับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยตัวเนื้องานเองมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอ เป็นงานที่ทำให้เราได้มีอะไรใหม่ๆ ได้เกิดการเรียนรู้และวิธีการทำงานใหม่ๆ ทางด้านทักษะงานจัดซื้อ งานจัดซื้อเป็นงานที่มีปัญหาหน้างานค่อนข้างเยอะ จึงทำให้เราได้เพิ่มพูนทักษะการแก้ไขปัญหา เกิดการเจรจาต่อรองให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้แล้วคุณไก่ยังได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านกฏหมายที่ตนเองเรียนจบมา มาใช้ในการในสัญญาได้อีกด้วย ด้วยธุรกิจที่เป็นกลุ่มพลังงาน การจัดซื้อเครื่องจัด อุปกรณ์ หรือแม้ว่ากระทั่งการว่าจ้างผู้รับเหมาแต่ละครั้ง เรียกได้ว่าเม็ดเงินมหาศาล คุณไก่จึงได้ผนวกความสามารถของตนเองทั้ง 2 ด้านเข้าไว้ด้วยกัน

การรับมือกับความท้าทายในงาน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความท้าทายในงานบริหารต้นน้ำนั้นมีอยู่ในตลอดช่วงการทำงาน ใครสามารถจัดการกับความท้าทายได้ดีกว่ากันก็จะสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันได้ ในทุกๆตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุณไก่ได้เล่าให้ทีมงานฟังนั้น ในฐานะผู้อำนวยการงานจัดซื้อ สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีนั่นคือ Resilience ความสามารถในการกลับสู่ในภาวะปกติให้เร็วที่สุด คุณไก่ได้ยกตัวอย่างให้ทีมงานฟัง 3 เรื่อง

เรื่องแรก เกิดเหตุไฟไหมที่โรงกลั่นทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง หน่วยงานจัดซื้อต้องเข้าไปร่วมประเมินความเสียหาย เราต้องวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ระบบให้กลับมาใช้ให้ได้เร็วที่สุด ทางคุณไก่และทีมงานจะต้องมีกลยุทธ์ในการหาของให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นยืมซื้อจากเพื่อนบ้าน คอนเนคชั่นจากผู้ขายที่จะส่งมอบงานหรือสินค้า นอกจากนี้ เนื่องจากโรงกลั่นอยู่กลางกรุงเทพฯ เราต้องคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทีมงานคุณไก่จึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ลงไปเซอร์เวย์และจัดหาผู้รับเหมาเข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนและชุมชน จากเหตุการณ์ครั้งนี้เอง ทำให้คุณไก่ได้รู้จักผู้คนรอบข้าง ได้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้ว ธุรกิจกับชุมชนมันต้องเกื้อกูลกัน

เรื่องที่สอง เรื่องผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมปี 2554 ซึ่งหนักมาก คลังน้ำมันได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีพนักงานที่ติดคลังน้ำมันที่ไม่สามารถออกมาได้ จะต้องส่งข้าว น้ำ อาหาร เสื้อผ้า เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ เป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายสุดๆ ทางทีมคุณไก่เองจะต้องว่างแผนการจัดซื้อตั้งแต่ทรายที่ใช้ในการทำกระสอบทราย จนกระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้หน้างาน ทำงานแทบทั้งวันทั้งคืน กลางวันหาของ กลางคืนแพ็คของเตรียมให้รถไปส่ง แต่แล้วในที่สุดก็ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นมาได้

เรื่องที่สาม ความท้าทายในการจัดการช่วงโควิด ผลกระทบคือทำให้แรงงานขาดแคลนไปมากและหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดย่อมที่ประสบปัญหาไม่สามารถส่งของให้คุณไก่ได้ คุณไก่กลับมานั่งทบทวนกลยุทธ์ว่าจะทำอย่างไร สุดท้ายแล้วก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาโดยใช้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพันธมิตรกัน คุณไก่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากซัพพลายเออร์ ไม่ว่าจะเป็น การขยายสัญญา การไม่ขึ้นราคา ทำให้ทั้งบางจากและซัพพลายเออร์อยู่กันได้อย่างยั่งยืน

Key Success Factor (KSF) ที่ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารหญิงในสายงานจัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อเป็นงานที่อาศัยการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก (Integration) ผู้บริหารในงานจัดซื้อจะต้องเป็นผู้ที่สามารถจะนำความต้องการของผู้ใช้ (User) มาเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ซัพพลายเออร์นำสินค้ามาจัดส่งให้ส่วนการผลิต (Production) ครบจำนวน ตามคุณภาพและเวลาที่ตกลงกันไว้ หากมองผ่านๆ หน่วยงานจัดซื้อก็จะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ ซัพพลายเออร์ ส่วนการผลิต คุณไก่จึงมองว่า เรื่องของความเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ข้อย่อย

  1. การรับฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ: การที่เรารับฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ จะทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น (Trust) เรา ถ้าเราอยากให้ใครฟังเรา เราก็ต้องฟังเค้าก่อนเพื่อให้เค้าเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งจะนำไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
  2. การรู้จักพูด พูดตรงแต่ไม่แรง: การสื่อสารแบบตรงไปตรงมาจะทำให้เกิดความชัดเจน แต่ไม่มีความจำเป็นจะต้องพูดแรง ศิลปะในการพูดจะทำให้ลูกทีมไม่ต่อต้านและจะได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
  3. การใช้ความนุ่มนวลของผู้หญิงในการทำงาน: ใช้ความซอฟท์ดึงเอาศักยภาพของลูกทีมและเพื่อนร่วมงานออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อเวลาทำงานจะได้ช่วยเหลือและสนับสนุนกัน ทักษะตรงนี้จะรวมไปถึงการเจรจาต่อรองอีกด้วย

คติที่ใช้ในการทำงาน

 

เนื่องจากที่คุณไก่ได้แชร์กับเราในช่วงต้นแล้วว่า งานจัดซื้อทำให้คุณไก่ได้คุยกับคนใหม่ๆ ได้ทำอะไรใหม่ๆ ชอบทำอะไรใหม่ๆหลากหลายรูปแบบ คติในการทำงานของคุณไก่คือ “ถ้าไม่ลองก้าวออกไป เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นอะไร แต่ทุกย่างก้าวจะต้องระวังและใช้สติ” ถ้าเราอยากเรียนรู้เราต้องไม่กลัวที่จะก้าวออกไปเพื่อให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ

จากการสัมภาษณ์คุณไก่มา ทีมงานสัมผัสได้ถึงพลังงานในการทำงานที่เปี่ยมล้น เป็นพลังในการขับเคลื่อนการทำงานที่ดี การขึ้นเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในสายงานตัวเองจะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว แค่คุณเริ่มพัฒนาจากตนเอง ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นแรงบัลดาลใจให้กับผู้หญิงทุกท่าน ไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานใดก็ตาม คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้

แชร์บทความนี้

Facebook
LinkedIn

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี