เฉลิมฉลองวันสตรีสากลกับผู้หญิงในสายงานซัพพลายเชน

Supply Chain Guru Logo 1
IWD 2022

ความเป็นมาและความสำคัญของวันสตรีสากล 🦸‍♀️

 
วันสตรีสากล (International Women’s Day หรือ IWD) มีจุดกำเนิดมาจากขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนงานเพื่อรณรงค์เรียกร้องให้เกิดความเสมอภาคทางเพศจนกลายเป็นวันสำคัญประจำปีของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ให้การรับรองเมื่อปี 2518 และมีการกำหนดคำขวัญขึ้นครั้งแรกในปี 2539 ว่า “เฉลิมฉลองอดีต และวางแผนเพื่ออนาคต”
 
นับจากปี 2518 เป็นต้นมา วันสตรีสากลได้กลายเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของผู้หญิงทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

ธีมวันสตรีสากลปี 2565

 
อ้างอิงจาก UN Women ประกาศเมื่อธันวาคมปีที่แล้วถึงธีมวันสตรีสากลปีนี้ว่า “Gender equality today for a sustainable tomorrow” หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “ความเสมอภาคทางเพศในวันนี้เพื่อความยั่งยืนในวันข้างหน้า” เป้าหมายเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศในห้วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผ่านภาวะผู้นำของผู้หญิง
 
แฮชแท็ก #BreakTheBias ที่จะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนธีมในปีนี้

ข่าวดีในสายงานซัพพลายเชน 

 
จากผลสำรวจของ Gartner และ AWESOME (Achieving Women’s Excellence in Supply Chain Operations, Management, and Education) ในปี 2564 แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงนับเป็น 41% ของผู้ที่ทำงานทั้งหมดในสายงานซัพพลายเชน ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 2% จาก 39% ในปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ในขณะที่ระดับผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่มีสัดส่วนที่ลดลงเล็กน้อยจาก 17% ในปี 2563 เป็น 15% ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นแนวโน้มที่สูงขึ้นในทุกๆระดับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา
นอกจากผลสำรวจของ Gartner และ AWESOME แล้ว จากที่ผมได้ทำงานในสายงานซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี ผมได้เห็นในบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น บริษัทของคนไทยเอง บริษัทต่างชาติ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจเองก้ดี บริษัทเหล่านี้มีสัดส่วนผู้บริหารหญิงเพิ่มขึ้น ซัพพลายเชน กูรู ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคทางเพศครับ
อ้างอิง:
BBC https://bbc.in/3vdcmLj
Gartner https://gtnr.it/3h8qD3U
AWESOME https://bit.ly/3BUxmbi

แชร์บทความนี้

Facebook
LinkedIn

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี