Supply Chain Resilience คืออะไร

Supply Chain Guru Logo 1
supply chain resilience
หลายคนอาจจะคุ้นหูและได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆ
“Supply Chain Resilience” คือ ความสามารถของทุกกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในซัพพลายเชน (ห่วงโซ่อุปทาน) ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดให้ฟื้นตัวกลับมาสู่ภาวะปกติให้ได้อย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบันนี้ ผู้ทำงานสายงานซัพพลายเชนให้ความสำคัญกับการทำ Supply Chain Resilience เป็นอย่างมาก เพราะบริษัทจะได้สามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้และลดโอกาสในการสูญเสียลูกค้าให้คู่แข่ง
ทั้งนี้ การทำ Supply Chain Resilience จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในซัพพลายเชนของเราไม่ก้าวไปในทิศทางเดียวกัน นึกภาพตามนะครับว่า หากเราเป็นผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ที่ส่งวัตถุดิบหลักโดนภัยธรรมชาติจึงไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ หากซัพพลายเออร์มีการเตรียมตัวไว้และให้ความสำคัญกับ resilience ซัพพลายเออร์จะมีแผนสำรองและสามารถจัดส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานคุณได้ทัน
“เพราะฉะนั้นการทำ Supply Chain Resilience ต้องอาศัยทุกหน่วยงานในซัพพลายเชน ทำงานร่วมกัน”

แชร์บทความนี้

Facebook
LinkedIn

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี