4 ขั้นตอนการสร้าง Agile & Resilient Mindset

Supply Chain Guru Logo 1
agile mindset

คุณเคยเจอสถานการ์อย่างนี้หรือไม่ เมื่อลูกค้าแจ้งมาว่าต้องการ Pull Order ที่มีอยู่ให้ส่งมอบเร็วขึ้นภายในอทิตย์หน้า หรือ ลูกค้าแจ้งว่าเราพิจารณาให้ Order คุณถ้าคุณสามารถส่งมอบให้เราได้ภายใน 2 อาทิตย์ นี่คือความท้าทายขององค์กรในโลกธุรกิจปัจจุบันและยิ่งจะทวีความเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ถ้าท่านยังบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแบบเดิม ๆ ท่านก็จะแข่งขันไม่ได้ ลูกค้าคงหนีไปซื้อจากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทท่าน

กลยุทธ์การจัดซื้อและซัพพลายเชนที่สามารถรับมือกับความท้าทายนี้คือ Agile Supply Chain Strategy ซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างแนวคิดแนวคิดเพื่อให้องค์กรกระฉับกระเฉงว่องไวและยืดหยุ่น (Agile & Resilient Mindset) รับมือการปรับเปลี่ยนและความไม่แน่นอนของลูกค้า ซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: การรู้จักตัวเอง (Practice self-awareness)
คือการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนมืออาชีพต้องเข้าใจว่ากระบวนการจัดซื้อและซัพพลายเชน กระบวนการผลิต ของตนเองนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรในปัจจุบัน มีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร ตลอดจนเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมธุรกิจของซัพพลายเออร์ เพื่อที่จะร่วมมือกันให้มีวัตถุดิบพร้อมสำหรับการผลิตตามที่ลูกค้าต้องการและสมารถเรียกเข้าวัตถุดิบได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: การเปลี่ยนแปลงความคิดในระดับบุคคล (Shift in mindset) เมื่อลูกค้าแจ้งการปรับเปลี่ยน เช่น ต้องการสินค้าเร็วขึ้นคือภายในอาทิตย์หน้า ท่านจะคิดแบบขุ่นมัวว่าลูกค้าไม่เคารพ Lead Time คือด่วนอีกแล้ว ท่านก็จะทำงานไปแบบไม่มีความสุข แต่ถ้าท่านคิดเชิงบวกโดยเข้าใจสถานการณ์การว่านี่คือสภาพการแงขันที่เป็นจริงและเราต้องทำให้ได้ เพราะว่าถ้าทำไม่ได้ลูกค้าก็จะไปซื้อกับคนอื่นที่ไม่ใช่เรา ท่านสามารถตั้งหลักบริหารจัดการวางแผนการจัดซื้อและซัพพลายเชนแบบเชิงรุกจัดการให้ทุกอย่างมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดซึ่งลูกค้าของท่านก็ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความคิดของท่าน ของทีมงานท่าน นั้นสำคัญการบริหารจัดซื้อและซัพพลายเชนและความสำเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก

ขั้นตอนที่ 3: การเปลี่ยนแปลงความคิดผ่านแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กร (Involve mindset shift for the organization through motivation and company culture) เมื่อแต่ละคนเปลี่ยนแปลง mindset ของตัวเองแล้วก็จะขยายเป็นกลุ่มเปลี่ยนและกลายเป็นทั้งองค์กรเปลี่ยน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย เพราะแต่ละคนจะช่วยกระตุ้นและเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน และมากไปกว่านั้นคือการทำกันเป็นประจำทุกวันจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นตอนที่ 4: การฝังแนวความคิดไว้ในกลยุทธ์หลักทางธุรกิจ (Integrate mindset development into the core business strategy) เมื่อทำครบ 3 ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว ต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนในองค์กรแสดงออกถึงความคิดเชิงบวกกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการวางแผนงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแบบเชิงรุกจัดเตรียมพ้อมรับมือกับความต้องการของลูกค้า เมื่อเกิดการปฏิบัติแบบนี้เอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนั่นบ่งบอกว่าอัตลักษ์ขององค์กรท่านคือ Agile & Resilient Mindset โดยจะเป็น Core Value ขององค์กรท่าน ศักยภาพขององค์กรท่านจะโดดเด่นนำพาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“ซัพพลายเชนกูรู…รอบรู้เรื่องการบริหารจัดซื้อและซัพพลายเชน”

แชร์บทความนี้

Facebook
LinkedIn

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี