ทำไมกาแฟสตาร์บัคส์ถึงรสชาติเหมือนกันทั่วโลก

Supply Chain Guru Logo 1
Starbucks_unsplash_Erik McLean-min

สตาร์บัคส์ ร้านกาแฟเจ้าดังที่มีสาขาไปทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะไปแวะดื่มที่สาขาไหน รสชาติที่ได้จะเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลก มันเป็นเพราะอะไรกันนะ? ความอร่อยของกาแฟ นอกจากจะต้องมีการควบคุมสูตรในการปรุงรสชาติแล้ว “เมล็ดกาแฟ” เป็นหัวใจของกาแฟทุกสูตร การปลูกด้วยดินที่ดีมีคุณภาพ การสรรหาเมล็ดกาแฟที่ตรงตามข้อกำหนดที่สตาร์บัคส์ตั้งไว้เป็นกุญแจของความสำเร็จของสตาร์บัคส์ วันนี้ซัพพลายเชน กูรู ขอแบ่งปันความรู้เรื่องสาเหตุที่สตาร์บัคส์สามารถควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟได้ จากมุมมองของการจัดการซัพพลายเชนครับ

หลักการการจัดหาเมล็ดกาแฟของสตาร์บัคส์

ก่อนสตาร์บัคส์จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดหาเมล็ดกาแฟ สตาร์บัคส์ตั้ง Preliminary criteria ไว้แล้วว่าต้องการเมล็ดกาแฟแบบไหน

“สตาร์บัคส์เน้นที่คุณภาพของเมล็ดกาแฟ”

“สตาร์บัคส์เน้นที่ความยั่งยืน”

สตาร์บัคส์จึงจัดทำกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างขึ้นโดยการทำ Category Management สตาร์บัคส์รู้ว่า “เมล็ดกาแฟ” เป็นวัตถุดิบหลักที่มีค่าใช้จ่ายสูง และมีความเสี่ยงสูงหากเมล็ดกาแฟที่จัดหาไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ สตาร์บัคส์จึงให้ความสำคัญกับการจัดหาเมล็ดกาแฟ ประจวบกับการการตั้ง Preliminary criteria การจัดหาเมล็ดกาแฟของสตาร์บัคส์จะเป็นการจัดหาแบบยั่งยืน (sustainable sourcing) เพื่อจะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชาวไร่กาแฟ ช่วยรักษาสภาพภูมิอากาศของโลกให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้มีการรับซื้อกาแฟคุณภาพสูงในระยะยาว การจัดหาเมล็ดกาแฟของสตาร์บัคส์จะยึดหลักการจัดหากาแฟอย่างมีจริยธรรมของตามแนวปฏิบัติที่เรียกว่า “Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices” โดยมีข้อกำหนดมาตรฐานที่ 4 ด้านดังนี้

  1. คุณภาพของของเมล็ดกาแฟ (Product quality)

กาแฟที่ผลิตทั้งหมดต้องตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงของสตาร์บัคส์

  1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทางเศรษฐกิจ (Economics accountability):

การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใส ซัพพลายเออร์ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดส่งกาแฟ เพื่อแสดงว่าเงินที่สตาร์บัคส์ได้จ่ายเพื่อซื้อเมล็ดกาแฟนั้นถึงมือชาวไร่เป็นจำนวนเท่าไหร่

  1. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility):

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับการประเมินโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอก มีการใช้มาตรการต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานนั้นมีความเป็นธรรมและปลอดภัย รวมถึงมีการปกป้องสิทธิของคนงานและจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีสภาพเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดแบบบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านค่าจ้างขั้นต่ำ แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน

  1. ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental leadership):

เพื่อให้การจัดหาเมล็ดกาแฟเป็นไปอย่างยั่งยืน สตาร์บัคส์มีมาตรการในการจัดการของเสีย การรักษาคุณภาพน้ำ การรักษาทรัพยากรน้ำและพลังงาน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

นอกจากนี้ สตาร์บัคส์ได้ลงทุนในการจัดหากาแฟออร์แกนิกมาเพื่อช่วยให้โลกน่าอยู่มากกว่าเดิม เพราะวิธีและวัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูกกาแฟออร์แกนิกส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการเพาะปลูกประเภทอื่น การเพาะปลูกกาแฟแบบออร์แกนิกช่วยฟื้นคืนสภาพ รักษาคุณภาพของดิน ลดการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยที่เป็นพิษตกค้าง อีกทั้งยังเป็นการทำการเกษตรที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

จะเห็นได้ว่า การให้ความสำคัญกับการคัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อธุรกิจ สตาร์บัคส์มีการทำกลยุทธ์การจัดหาอย่างยั่งยืนที่จะช่วยให้ทั้งสตาร์บัคส์เองได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเกษรกรชาวไร่ที่ปลูกกาแฟให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆ หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรที่ช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธการจัดหาแบบยั่งยืนได้อย่างมีหลักการแบบสตาร์บัคส์ คุณสามารถลงเรียนคอร์สประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน ระดับสากล ด้าน Sourcing กับเราได้เลย (หลักสูตรรับรองโดย International Trade Centre (ITC) WTO United Nations)

 

แชร์บทความนี้

Facebook
LinkedIn

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี