ไฟเซอร์กับการจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

Supply Chain Guru Logo 1
pfizer vacccine_covid19-min

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่า ไฟเซอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัยยาระดับโลกเพื่อนำในใช้ในการรักษาและป้องกับโรค ไฟเซอร์ได้ผลิตยาและวัคซีนประเภทต่างๆออกมามากมาย รวมไปถึงวัคซีนสำหรับโรคระบาดโควิด-19 นี้ด้วย ในการวิจัยยา แน่นอนว่าบริษัทจะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆมากมายในการวิจัย รวมไปถึงตัวผลิตภัณฑ์เองที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้กับสิ่งมีชีวิต เรื่องความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ต้องมาเป็นอันดับแรก ไฟเซอร์มีมาตรการอย่างไรในการทำธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable business) เรามาดูกันจากมุมมองของซัพพลายเชนกันครับ

ไฟเซอร์มีนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environment, Health and Safety Policy) เป็นของตัวเอง

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environment, Health and Safety Policy) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทุกวันนี้บริษัทต่างๆ เริ่มหันมาใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS) มากขึ้น โดยบริษัทมีจุดหมายในการทำ EHS เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

 • ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามในแต่ละประเทศที่มีสาขาของบริษัทดำเนินการอยู่
 • จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ลดผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการใช้งานของสินค้า
 • ให้การสนับสนุนโปรแกรมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ต้องเลือกซัพพลายเออร์ที่สามารถปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
 • ให้ความรู้และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • สนับสนุนการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกบริษัท

pfizer vaccine ehs

ในมุมมองการจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

ไฟเซอร์ได้แบ่งการจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ Supplier partnerships, Supplier evaluation และ Supplier diversity โดยทั้ง 3 ด้านนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้

 1. Supplier partnerships (ซัพพลายเออร์ในฐานะหุ้นส่วน)

  ไฟเซอร์สนับสนุนด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนผ่านการร่วมมือกันกับซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ที่เป็นหุ้นส่วนกับไฟเซอร์คือ Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) และ Institute for Sustainable Communities (ISC) โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างศักยภาพของซัพพลายเออร์ให้มีประสิทธิภาพและดำเนินการตามนโยบาย PSCI’s Pharmaceutical Industry Principles และสามารถพัฒนาซัพพลายเชนของตนเองให้ยั่งยืนมากขึ้น

  โดยที่ผ่านมาไฟเซอร์ได้เข้าร่วมโปรแกรมการทำ Supplier partnerships นี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ส่งเสริมการพัฒนาไปพร้อมๆกันกับซัพพลายเออร์ เช่น การทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ในการทำประเมินการใช้พลังงาน การให้ความรู้ทางด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดต้นทุน การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เป็นต้น

  corporate-businessmen-shaking-hands-min

 2. Supplier evaluation (การประเมินซัพพลายเออร์)

  จุดประสงค์หลักของการประเมินซัพพลายเออร์ก็เพื่อให้บริษัทได้สินค้าและบริการตรงตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำคัญมากไปกว่านั้นคือซัพพลายเออร์ที่ได้มานั้นจะต้องช่วยไฟเซอร์ลดความเสี่ยงในการเกิดการหยุดชะงักด้านซัพพลายเชนอีกด้วย การได้ซัพพลายเออร์ดีนั้นควรจะช่วยกันในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกัน เพราะฉะนั้นในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ไฟเซอร์จะเลือกซัพพลายเออร์ที่สามารถปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้เท่านั้น ทางบริษัทจะต้องเข้าไปประเมินถึงสถานที่ทำงานจริงและใช้ผลการประเมินที่ได้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ เมื่อได้ซัพพลายเออร์แล้ว บริษัทยังเข้าไปร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมและให้เทรนนิ่งในด้านต่างๆตามสมควร การให้ความรู้ทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  team-leader-discussing-work-results-meeting-teamwork-concept-min

 3. Supplier diversity (ความหลากหลายของซัพพลายเออร์)
  ไฟเซอร์ให้ความสำคัญกับการทำ supplier diversity มากเพราะบริษัทมีความเชื่อว่าการมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความเชื่อ จะทำให้เกิดเป็นสังคมที่มีชีวิตชีวาและช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ไฟเซอร์ยังสนับสนุนการทำงานและสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับชนกลุ่มน้อย (minority) และกลุ่มธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ (women-owned businesses) 

  จุดประสงค์ของโปรแกรมนี้คือการให้กลุ่มซัพพลายเออร์ได้แข่งขันกันอย่างสมบูรณ์เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดโดยมีกิจกรรมต่างๆช่วยสนับสนุนโปรแกรมนี้ เช่น

 • การเข้าร่วม trade event ต่างๆที่จะทำให้ไฟเซอร์สามารถเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆได้
 • ไฟเซอร์มอบทุนกว่า 150,000 ดอลล่าสหรัฐเพื่อสนับสนุนการอบรมทางด้าน leadership
 • ไฟเซอร์ลงทุนกว่า 500 ล้านดอลล่าสหรัฐทุกปีเพื่อสนับสนุนธุรกิจกว่า 2,500 รายในสหรัฐอเมริกาและมีแผนที่จะขยายต่อไปในภูมิภาคอื่นๆ
 • Global Procurement organization ของไฟเซอร์มีทีมงานที่จัดมาเฉพาะสำหรับการหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ

diversity

จะเห็นได้ว่า การให้ความสำคัญกับการคัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อธุรกิจ นั่นคือการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการหยุดชะงักของซัพพลายเชน หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาแบบยั่งยืนได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถลงเรียนคอร์สประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน ระดับสากล ด้าน Sourcing กับเราได้เลย (หลักสูตรรับรองโดย International Trade Centre (ITC) WTO United Nations) 

อ้างอิง: https://www.pfizer.com/purpose/workplace-responsibility/EHS-Supply-Chain/

แชร์บทความนี้

Facebook
LinkedIn

ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเชนมากว่า 30 ปี